4 września 2018

Listy rankingowe studentów

Listy rankingowe studentów PANS w Przemyślu biorących udział w  rozmowach kwalifikacyjnych do Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.