10 maja 2019

LISTY RANKINGOWE – Nabór uzupełniający partnerów do Programu praktyk zawodowych


Listy rankingowe zakładów pracy, które nadesłały zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie z 25 kwietnia 2019 r. o naborze partnerów do współpracy przy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym  pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Lista rankingowa INŻYNIERIA ŚRODOWISKA