Logo PANS

MECHATRONIKA

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

REGULAMIN PRAKTYK MECHATRONIKA

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. Oświadczenie o braku kolizji wypełnione przez studenta.
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. Indywidualny program praktyki zawodowej:

5. Program praktyki zawodowej_Programowanie i projektowanie 3D

5. Program praktyki zawodowej_Pilot BSP

5. Program praktyki zawodowej_inteligentne_budynki

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyki na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Kopie wypełnionego Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz polisy ubezpieczeniowej składa się w Dziale Organizacji Kształcenia w celu przygotowania Umowy oraz Karty praktyki.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej Umowy oraz Karty praktyki.

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Organizacji Kształcenia – Pałac Lubomirskich, p. 33
Pn-Pt: 10:00-14:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. Sprawozdanie studenta i Dziennik praktyki zawodowej wypełnione przez studenta.
2. KARTA PRAKTYKI uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

UWAGA ZMIANA PROCEDURY:

Po zakończeniu praktyki wypełnione dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Praktyk w Dziale Organizacji Kształcenia (Pałac Lubomirskich, p. 33, Pn-Pt w godzinach 10:00-14:00.)
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.