Logo PANS

Aktualności

5 lutego 2024

NOWOŚĆ!

  NOWOŚĆ! OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktykw ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu na semestr letni w terminie do 29.02.2024 r. Wniosek należy złożyć do: Dziekana Wydziału za pośrednictwem Biura Obsługi Praktyk (dalej jako BOP) nie później niż do końca semestru poprzedzającego semestr na którym praktyki będą odbywane w terminie… Czytaj więcej »

18 października 2023

Uwaga! Nowy regulamin praktyk zawodowych i nowe załączniki

Szanowni Studenci! Zawiadamiamy o wejściu w życie nowego regulaminu praktyk zawodowych od roku akademickiego 2023/2024, dostępnego na stronie oraz zmianach załączników i procedury zaliczenia praktyk zawodowych. Szczegółowe informacje wraz z załącznikami znajdziecie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.  Od 02.10.2023 r.  po zakończeniu praktyki wypełnione dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Praktyk w Dziale Organizacji Kształcenia (Pałac… Czytaj więcej »

13 października 2022

Harmonogram praktyk – rok akademicki 2022/2023

    Harmonogram praktyk – rok akademicki 2022/2023     Kierunek, rok studiów semestr zimowy semestr letni       Architektura wnętrz, rok 2 180 godzin 210 godzin Architektura wnętrz, rok 3   330 godzin Bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 2   330 godzin Bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 3   330 godzin Bezpieczeństwo i… Czytaj więcej »

31 grudnia 2021

Praktyka – przewodnik

                  KIEDY NALEŻY ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ Praktyka powinna zostać zrealizowana przed końcem semestru, w którym została przewidziana w programie studiów.   JAKI WYMIAR GODZIN PRAKTYKI POWINIEN ZOSTAĆ ZREALIZOWANY: Wymiar godzin praktyki dla poszczególnych semestrów w obrębie cyklu kształcenia określa program studiów. Został on podany także w regulaminie praktyk… Czytaj więcej »

3 listopada 2022

Regulamin praktyk, rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr PANS-BRE-021/154/22 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Zarządzenie nr PANS-BRE-021/154/22

12 stycznia 2021

Zarządzenie ws. realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr PANS-SEK-021/28/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu ws. realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 PWSW-SEK-021/28/20

23 grudnia 2020

Zmiany w zarządzeniu ws. wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych

Zarządzenie nr PANS-SEK-021/44 /20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PANS-SEK-021/9/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu Zarządzenie PANS-SEK-021/44/20