Logo PANS

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

REGULAMIN PRAKTYK – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową
 wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. Oświadczenie o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi wypełnione przez studenta.
3. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. Indywidualny program praktyki zawodowej.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyki na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Kopie wypełnionego Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz polisy ubezpieczeniowej składa się w Dziale Organizacji Kształcenia w celu przygotowania Umowy oraz Karty praktyki.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej Umowy oraz Karty praktyki.

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Organizacji Kształcenia (Biuro Obsługi Praktyk) – Pałac Lubomirskich, p. 33
od Pn-Pt: 10:00-14:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. Sprawozdanie studenta z realizacji praktyki zawodowej (dziennik praktyk) wypełnione przez studenta.
2. Karta praktyki uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

UWAGA ZMIANA PROCEDURY:

Po zakończeniu praktyki wypełnione dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Praktyk w Dziale Organizacji Kształcenia (Pałac Lubomirskich, p. 33, pn-pt w godzinach 10:00-14:00.)
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.