Logo PANS

Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Oświadczenie instytucji w spr. przyjęcia studenta na praktykę zawodową wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. Oświadczenie brak kolizji wypełnione przez studenta.
3. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. Przygotowany przez studenta Indywidualny program praktyki zawodowej, zaakceptowany przez zakładowego opiekuna praktyki oraz kierunkowego opiekuna praktyki.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyki na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Kopie wypełnionego Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz polisy ubezpieczeniowej składa się w Dziale Organizacji Kształcenia w celu przygotowania Umowy oraz Karty praktyki.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej Umowy oraz Karty praktyki.

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Organizacji Kształcenia (Biuro Obsługi Praktyk) – Pałac Lubomirskich, p. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. Sprawozdanie studenta z realizacji praktyki zawodowej wypełnione przez studenta.
2. Karta praktyki uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

UWAGA ZMIANA PROCEDURY:

Po zakończeniu praktyki wypełnione dokumenty należy złożyć do Biura Obsługi Praktyk w Dziale Organizacji Kształcenia (Pałac Lubomirskich, p. 33, Pn-Pt w godzinach 10:00-14:00.)
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.