Logo PANS

BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

REGULAMIN PRAKTYK BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. Oświadczenie o braku kolizji wypełnione przez studenta.
3. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. Przygotowany przez studenta indywidualny program praktyki zawodowej zaakceptowany przez zakładowego opiekuna praktyki i kierunkowego opiekuna praktyki.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyk na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Kopie wypełnionego Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz polisy ubezpieczeniowej składa się w Dziale Organizacji Kształcenia w celu przygotowania Umowy oraz Karty praktyki.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej Umowy oraz Karty praktyki

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Organizacji Kształcenia – Pałac Lubomirskich, p. 33
w poniedziałki w godzinach 10:00-14:00
lub
czwartki w godzinach 10:00-14:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. Sprawozdanie studenta i Dziennik praktyki zawodowej wypełnione przez studenta.
2. Karta praktyki uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.