Logo PANS
5 lutego 2024

NOWOŚĆ!


 

NOWOŚĆ! OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu.

Na semestr zimowy roku akad. 2024/2025 dokumenty należy złożyć w terminie do 30.09.2024 r.

Wniosek należy złożyć do:

  • Dziekana Wydziału za pośrednictwem Biura Obsługi Praktyk (dalej jako BOP)
  • nie później niż do końca semestru poprzedzającego semestr na którym praktyki będą odbywane.

 

Do wniosku dołączyć:  dokumentację poświadczającą wykonywanie czynności
w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, które będą podstawą do ich uznania
na poczet zaliczenia praktyki zawodowej, w szczególności:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o odbytym stażu, zaświadczenie
    o wolontariacie, (wydane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku)
  • świadectwo pracy i inne,
  • zakres obowiązków lub opis stanowiska

 

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu.