INŻYNIERIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW

 

 

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

REGULAMIN PRAKTYK INŻYNIERIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. Oświadczenie wypełnione przez studenta.
3. Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. Przygotowany przez studenta indywidualny program praktyki zawodowej zaakceptowany przez zakładowego opiekuna praktyki i kierunkowego opiekuna praktyki.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyk na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Kopie wypełnionego Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz polisy ubezpieczeniowej składa się w Dziale Organizacji Kształcenia w celu przygotowania Umowy oraz Karty praktyki.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej UMOWY oraz KARTY PRAKTYKI.

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Organizacji Kształcenia – Pałac Lubomirskich, p. 33
w poniedziałki w godzinach 10:00-14:00
lub
czwartki w godzinach 10:00-14:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. Sprawozdanie studenta i Dziennik praktyki zawodowej wypełnione przez studenta.
2. Karta praktyki uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

Wypełnione dokumenty należy złożyć opiekunowi praktyki na kierunku po zakończeniu praktyki.
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.